Jak działa akcja "Sekret" dla dzieci wykorzystywanych seksualnie?

Plakat z kampanią "sekret"
Fot. www.fdn.pl

Ruszyła kampania społeczna Fundacji Dzieci Niczyje pt. "Sekret", dotycząca problemu wykorzystywania seksualnego dzieci. Celem akcji jest zwrócenie uwagi odbiorców na skalę i charakter problemu. Problem wykorzystywania seksualnego dotyczy co piątego dziecka w Europie. Celem akcji jest ochrona dzieci.

Kampania społeczna "Sekret" to kolejne działanie, które podejmuje Fundacja Dzieci Niczyje nt. problemu wykorzystywania seksualnego dzieci. Celem akcji jest zwrócenie uwagi odbiorców na skalę i charakter problemu, a także zachęcenie podatników do pomocy, poprzez przekazanie 1% na rzecz Fundacji.

Pedofilia dotyka co 5 dziecko w Europie

Problem wykorzystywania seksualnego dotyczy co piątego dziecka w Europie. Sprawcą tego rodzaju krzywdzenia jest najczęściej osoba znana dziecku – członek rodziny, kręgu znajomych lub opiekunów. Dzieci, które mają doświadczenia związane z przemocą seksualną, wymagają specjalistycznej pomocy – zarówno na poziomie diagnozy, interwencji, jak i działań terapeutycznych.

- Skrzywdzone dziecko samo nie poprosi o pomoc. Wstydzi się, czuje się winne i osamotnione. Potrzebuje fachowego wsparcia, aby poradzić sobie z traumą i odzyskać radość życia – mówi Marta Skierkowska, psycholog Fundacji Dzieci Niczyje.

Fundacja Dzieci Niczyje od 24 lat pomaga dzieciom

Fundacja Dzieci Niczyje od 24 lat pomaga dzieciom, które doświadczyły przemocy i wykorzystywania seksualnego. W placówkach Fundacji skrzywdzone dzieci i ich opiekunowie mogą otrzymać bezpłatną pomoc psychologiczną, psychiatryczną i prawną. Doświadczony zespół organizacji pracuje także z najtrudniejszymi przypadkami – związanymi z wykorzystywaniem seksualnym, czy maltretowaniem dzieci.

Celem akcji „Sekret” jest poszerzenie świadomości społecznej nt. problemu wykorzystywania seksualnego dzieci oraz zachęcenie do przeciwdziałania temu zjawisku poprzez przekazanie 1% podatku Fundacji Dzieci Niczyje.

 
Powiązane artykuły