Wzór rozwiązania umowy z NC+. POBIERZ wzór rezygnacji z umowy o abonament

Wzór rozwiązania umowy z NC+. POBIERZ wzór rezygnacji z umowy o abonament. Dowiedz się jak wypowiedzieć umowę z NC+. Jak rozwiązać umowę z NC+. Rezygnacja z NC+

WYPOWIEDZENIE UMOWY NC+ WZÓR

Wzór o wypowiedzenie umowy NC+, NCplus

 

ODSTRESUJ SIĘ SKUTECZNIE. To naprawdę działa i nie kosztuje kroci > sprawdź 

Wzór rozwiązania umowy z NC+ . POBIERZ wzór rezygnacji z umowy o abonament.

W treści powinno znaleźc się:

- miejscowość, data

- imię i nazwisko, adres, numer telefonu oraz numer abonenta

- wypowiedzenie umowy z NC+ powinno być zaadresowane na adres: NC+, 02-100 Warszawa, skrytka pocztowa 8

- pismo dotyczące rozwiązania umowy z NC+ powinno być zatytułowane: "Rezygnacja z umowy o abonament"

- treść pisma: "Nieniejszym oświadczam, że nie zamierzam kontynuować umowy o abonament zawartek w dniu....... i wnoszę o jej rozwiązanie z upływem ustalonego w aneksie okresu minimalnego. 

- podpis abonenta

ZOBACZ WZÓR WYPOWIEDZENIA UMOWY Z NC+:

Powiązane artykuły