NC+ ukarane przez UOKiK. Dlaczego UOKiK ukarał NC+? Czy spółka zapłaci 11 mln zł?

Oferta NC+ - nc+ - nowa definicja rozrywki

Przeciwko powstałej z połączenia telewizji N i Cyfry + platformie multimedialnej UOKiK wszczęło postępowanie administracyjne. NC + czeka duża kara oraz zmiana polityki firmy. Klienci będą mogli korzystać z usług platformy na dotychczasowych warunkach. Sankcja finansowa, jaką obarczona zostanie platforma NC + będzie wynosiła blisko11 mln zł.

Postępowanie administracyjne przeciwko platformie multimedialnej NC+ wszczęto 2 kwietnia 2013 roku. W jego efekcie Urząd Ochrony Konkurensji i Konsumentów nakazał natychmiastowe usunięcie skutków zakwestinonowanych działań wobec abonamentów.

Klienci będą mogli korzystać z usług platformy na dotychczasowych warunkach. Sankcja finansowa, jaką obarczona zostanie platforma NC + będzie wynosiła blisko 11 mln zł.

Prezes UOKiK po przeanalizowaniu zebranego materiału dowodowego uznała, że ITI Neovision jednostronnie zmieniając umowy (ceny usług oraz ofertę programową) zawarte z abonentami telewizji "n" złamała prawo. Dodatkowo naruszeniem przepisów było również zaoferowanie przez NC + zbyt krótkiego czasu na rezygnację z usług platformy oraz informowanie o zmianach listem zwykłym, a nie poleconym.

Platforma multimedialna NC + musi poinformować w trybie natychmiastowym:

  • abonentów, którzy nie wypowiedzieli umowy: spółka ma poinformować, że usługi telewizyjne będą świaczone na dotychczasowych warunkach do końca okresu wynikającego z dotychczas obowiązującej umowy zawartej na czas oznaczony lub do czasu wyboru przez nich oferty "nc+".

  • abonentów, którzy wypowiedzieli umowy: spółka ma poinformować, że do 31 maja 2013 mogą anulować swoje wypowiedzenie. Wówczas będą im świadczone usługi telewizyjne na warunkach obowiązujących przed wypowiedzeniem umowy do końca oznaczonego okresu lub do czasu wyboru przez nich oferty "nc+"

  • mają być świadczone usługi telewizyjne na warunkach obowiązujących przed dokonaniem wyboru oferty "nc+" do końca oznaczonego okresu lub do czasu wyboru przez nich oferty "nc+"

Powiązane artykuły

Powiązane artykuły