Koniec świata 21.12.2012. Jakie są znane przepowiednie na temat końca świata?

Kilka lat temu świat obiegła wiadomość, że według kalendarza Majów życie na Ziemi ma się niedługo skończyć – już w 2012 roku. 21 grudnia.  Czy inne przepowiednie także mówią o tym terminie?

Przepowiednie o końcu świata - jakie są te najbardziej znane?

Większość naukowców zajmujących się kulturą Majów, uważa, że w tym kalendarzu czas podzielony jest na tzw. baktuny, co oznacza, że w grudniu tego roku czeka nas początek nowej epoki, a nie całkowita zagłada.

Motyw zagłady świata cały czas trwa w kulturze zachodniej i co pewien czas wypływa na powierzchnię. Duże znaczenie ma tu wpływ chrześcijaństwa i wiary w Apokalipsę oraz Sąd Ostateczny. Jednakże chrześcijanie nie chcą zadowolić się biblijnym „nie znacie dnia ani godziny” i wciąż usiłują wypatrywać oznak zbliżającego się końca.

Wielką popularnością cieszą się proroctwa dotyczące końca świata: towarzyszą ludziom od wieków i wciąż przybywa nowych albo właśnie „odkrytych” przepowiedni.

W 601 r. papież Grzegorz I pisał w liście, że „koniec obecnego świata jest bliski” i kazał wypatrywać nadchodzących znaków. Koniec świata wieszczyło też wielu średniowiecznych kaznodziei – apogeum histerii na temat końca świata miało miejsce około 1000 r. Symboliczna data przeminęła – i też nic.

Koniec świata w bardzo bliskiej perspektywie wieszczył też piętnastowieczny kaznodzieja dominikański Girolamo Savonarola, który zyskał sobie w ten sposób ogromny posłuch i władzę we Florencji. Sławny z nawoływania ludzi do nawrócenia, pokuty i powrotu na ścieżkę twardej moralności, publicznego palenia książek oraz przedmiotów zbytku, miał spowodować, że słynny malarz Botticelli w ramach skruchy wrzucił do ognia niektóre ze swoich arcydzieł o mitologicznej tematyce. Koniec świata wieszczony przez Savonarolę nie przyszedł i kaznodzieja ogłoszony heretykiem skończył na stosie.

Sławnym europejskim prorokiem jest też XVI wieczny Nostradamus (Michel de Nostredame). Głosił koniec świata, ale przezornie nie podawał dat. Jego proroctwa znane są też z niejasności, można je interpretować na wiele sposobów.

Powiązane artykuły