KONIEC ŚWIATA 2012 przebiegunowanie co oznacza? 1.XII.2012 czy Ziemi grozi przebiegunowanie? WIDEO

Koniec Świata. Apokalipsa. 21.XII.2012r. Przebiegunowanie. Na całym świecie zbliżąjąca się data 21 grudnia 2012 rok powoli wywołuje niepokój. Przebiegunowienie Ziemi oznacza zmianę biegunów ziemskich - może tego dokonać tylko gigantyczne pole magnetyczne, które oddziałując na ziemskie pole, zmieni je całkowicie. W związku z taką zmianą może dojść do licznych katastrof, które zniszczą nasza planetę.

2012: będzie czy nie będzie przebiegunowania Ziemi

Przebiegunowienie Ziemi oznacza nic innego jak zamianę biegunów. Do przebiegunowienia ma dojść 21 grudnia 2012 roku zgodnie z przepowiednią Oriona. Na Słońcu dojdzie do licznych wybuchów, które wytworzą gigantyczne pole magnetyczne, ponad dwadzieścia tysięcy razy większe niż ziemskie pole magnetyczne.

Wtedy dojdzie do przebiegunowienia na Ziemi, a wraz z nim pojawią się liczne katastrofy - ogromne fale tsunami, powodzie, trzęsienia ziemi, zlodowacenia na obszarach dotąd ciepłych. Orion, dla poparcia swojej tezy argumentuje, że do podobnych zjawisk doszło wtedy, gdy planety Wenus, Mars i Orion były w tym samym ustawieniu, co mają być 21 grudnia 2012 roku. Mitologia i Biblia opisują ten czas jako gigantyczny potop.

Przebiegunowanie 21 grudnia 2012 - Koniec Świata ?

Przebiegunowienie Ziemi nie oznacza jednak zagłady całej planety - wiadomo, że część ludzi ocaleje - bezpiecznie ma być wysoko w górach (Himalaje, gdzie jednak powietrze będzie bardzo rzadkie i ciężko będzie oddychać), a także w środkowych stanach USA, w części Kanady oraz na Górze Kościuszki w Australii. Niestety Europa wraz z Alpami zostanie całkowicie zalana.

Naukowcy są zdania, że nawet jeśli dojdzie do przebiegunowienia na Ziemi, to nie przyniesie ono żadnych zmian na naszej planecie. Niestety - na poparcie swojej tezy nie mają dowodów, nawet w postaci mitologicznych podań.

Przebiegunowanie pola magnetycznego ziemi YOUTUBE WIDEO

Kiedy bieguny zamieniły się miejscami?
Powiązane artykuły

Powiązane artykuły