Kiedy zaczyna się kalendarzowa i astronomiczna wiosna, lato, jesień i zima?

Kiedy zaczyna się wiosna astronomiczna, a kiedy kalendarzowa? Podobnie - lato, jesień i zima? Z czego wynikają różnice w obliczaniu początku pór roku? Jesień kalendarzowa zaczyna się dokładnie wtedy, kiedy astronomiczna. Kiedy zaczyna sie kalendarzowe lato 2013

WIOSNA

Pierwszy dzień wiosny kalendarzowej to 21 marca. Wiosna astronomiczna rozpoczyna się w momencie równonocy wiosennej i trwa do momentu przesilenia letniego, co w przybliżeniu oznacza na półkuli północnej okres pomiędzy 20 marca a 22 czerwca.

LATO

Pierwszy dzień lata kalendarzowego to 22 czerwca. Lato astronomiczne rozpoczyna się w momencie przesilenia letniego i trwa do momentu równonocy jesiennej, co w przybliżeniu oznacza na półkuli północnej okres pomiędzy 21 czerwca a 23 września.

JESIEŃ

Pierwszy dzień jesieni kalendarzowej to 23 września. Jesień astronomiczna rozpoczyna się w momencie równonocy jesiennej i trwa do momentu przesilenia zimowego, co w przybliżeniu oznacza na półkuli północnej okres pomiędzy 23 września a 22 grudnia.

ZIMA

Pierwszy dzień zimy kalendarzowej to 22 grudnia. Zima astronomiczna rozpoczyna się w momencie przesilenia zimowego i trwa do momentu równonocy wiosennej, co w przybliżeniu oznacza na półkuli północnej okres pomiędzy 22 grudnia a 21 marca.

Powiązane artykuły

Powiązane artykuły