Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę?

Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę?
Fot. Andrzej T. Papliński

Budowa domu może być rozpoczęta, w momencie gdy uzyskamy prawomocne pozwolenie na budowę. Aby uzyskać pozwolenie na budowę należy złożyć odpowiedni wniosek wraz z kompletem dokumentów. Sprawdź, jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę.

Budowa domu - formalności

Przed rozpoczęciem budowy domu inwestor musi załatwić szereg formalności. Zanim złoży wniosek o pozwolenie na budowę, musi skompletować odpowiednie dokumenty. Jest to pierwszy etap w procesie, jakim jest budowa domu. Kompletowanie dokumentów można podzielić na kilka etapów.

Zanim złożymy wniosek o pozwolenie na budowę:

  • Należy uzyskać decyzję o warunkach zabudowy lub zagospodarowania przestrzennego. Dokument można uzyskać w Wydziale Architektury Urzędu Miasta lub Gminy, po złożeniu wniosku o aktualny wypis z planu zagospodarowania przestrzennego. Jeżeli dla danego terenu nie ma planu zagospodarowania przestrzennego, należy złożyć wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.
  • mapy do celów projektowych (mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali nie mniejszej niż 1:500). Mapa do celów projektowych powstaje na bazie aktualnej mapy zasadniczej.
  • Kolejnym etapem jest projekt domu. Tu inwestor ma dwie opcje: może zlecić uprawnionemu architektowi wykonanie indywidualnego projektu domu bądź kupić gotowy projekt. Przy wyborze drugiej możliwości, konieczne jest wykonanie tzw. aptacji projektu, czyli dostosować go warunków istniejących na danym terenie (adaptację projektu może wykonać tylko uprawniony projektant).

Przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowęnależy również uzyskać warunki techniczne dostawy mediów:

- energii elektrycznej w Zakładzie Energetycznym,

- wody i odbioru ścieków w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji,

- gazu w Zakładzie Gazowniczym.

Wniosek o pozwolenie na budowę – kompletowanie dokumentów:

Do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć:

  • cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi (wydanymi przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami),
  • oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością w celach budowlanych,
  • decyzję o warunkach zabudowy.

Powiązane artykuły

Powiązane artykuły