Jak zaplanować skuteczne ogrzewanie podłogowe?

ogrzewanie podłgowe

Instalacja elektrycznego ogrzewania podłogowego wymaga starannego wykonawstwa. Jeśli coś zostanie przeoczone, efekty ujawniają się zazwyczaj dopiero wtedy, gdy dom jest wykończony, a jego wnętrza urządzone

Planowanie z wyprzedzeniem

Decyzję o montażu elektrycznego ogrzewania podłogowego najlepiej podjąć przed wykończeniem pomieszczeń. Bez trudu można wtedy zastosować wytyczne producentów mat i przewodów grzejnych. Zwykle producenci zalecają zastosowanie odpowiedniej izolacji lub użycie konkretnego rodzaju materiałów, np. elastycznego kleju do płytek.

Koniecznie z termostatem

Termostaty są obligatoryjną częścią elektrycznego ogrzewania podłogowego. Nie chodzi tylko o to, że firma udziela gwarancji tylko na kompletną instalację grzewczą, ale głównie o to, że rezygnując z termostatu, pozbawiamy się też komfortu cieplnego. Narażamy się także na straty energii elektrycznej oraz ewentualną awarię spowodowaną przegrzaniem się przewodów grzejnych czy mat grzejnych.

Bez przycinania

Zarówno przewód grzejny, jak i mata grzejna to gotowe urządzenia grzewcze. Ich skrócenie spowodowałoby niewłaściwą pracę ogrzewania podłogowego, a z czasem jego uszkodzenie. W macie grzejnej można przecinać jedynie siatkę, do której jest przymocowany kabel grzejny.

Unikaj dylatacji

Jeśli w podłodze znajdują się szczeliny dylatacyjne, oprócz trzymania się żelaznej zasady, że na jedno pomieszczenie przypada jeden obwód grzejny, należy zadbać także o to, by każda zdylatowana powierzchnia miała osobny obwód. W przeciwnym razie łatwo może dojść do uszkodzenia kabli grzejnych podczas niewielkiego naturalnego przemieszczania się względem siebie poszczególnych części podłogi.

Powiązane artykuły