Jak określić zapotrzebowanie na ciepło? Jak wyliczyć moc kotła?

Żeby wybrać kocioł niezbędny do ogrzewania domu, trzeba wiedzieć, jaką powinien mieć moc grzewczą. Jak ją obliczyć?

Poprawny i dokładny sposób obliczenia mocy kotła jest opisany w normie PN-EN 12831:2006 „Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego”. Ale w przypadku niewielkich obiektów takich jak domy jednorodzinne z powodzeniem można oszacować moc urządzenia grzewczego w dużo prostszy sposób: posługując się wskaźnikiem strat ciepła. Przyjmuje się, że wynosi on:

  • od 120 do 200 W/m2 – dla domów bez izolacji cieplnej, wybudowanych przed rokiem 1982,
  • od 90 do 120 W/m2 – dla domów z lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku,
  • od 60 do 90 W/m2 – dla domów wznoszonych od końca lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, dobrze zaizolowanych, z nowoczesnymi oknami. Jeśli w domu jest dużo okien, lepiej przyjmować wartości z górnego zakresu.

W niedużym, dobrze ocieplonym domu zapotrzebowanie na moc do ogrzewania pomieszczeń może nie przekraczać 10 kW. Ale wtedy decydująca może być moc potrzebna do przygotowywania ciepłej wody użytkowej - jeśli podgrzewa ją kocioł. By nie czekać na to zbyt długo, należy wybrać urządzenie o mocy co najmniej kilkunastu kilowatów.

Powiązane artykuły