Jak poprawić nieskuteczną wentylację?

Złe samopoczucie użytkowników pomieszczeń, grzyby i pleśń na ścianach, odpadanie tapet, zaburzenia procesu spalania w urządzeniach z otwartymi paleniskami. Te i inne objawy mogą świadczyć o braku odpowiedniej wentylacji.

W budynkach mieszkalnych, jedno- i wielorodzinnych najczęściej jest stosowania wentylacja naturalna (grawitacyjna). Jej działanie jest uzależnione od warunków atmosferycznych (temperatury, siły i kierunku wiatru), a więc trudne do przewidzenia, a tym bardziej precyzyjnego zaplanowania. Na te czynniki nie mamy wpływu, ale są inne elementy wpływające na jakość wentylacji, które możemy usprawnić, aby ostateczne poprawić jakość wentylacji grawitacyjnej.

Nawiew świeżego powietrza

Częstą przyczyną niedostatecznego wentylowania pomieszczeń jest ich nadmierna szczelność. Ten mankament można stosunkowo łatwo usunąć przez rozszczelnianie okien lub zainstalowanie w nich, albo w ścianach, nawiewników powietrza. Najlepiej, gdy będą to nawiewniki z samoczynną regulacją strumienia powietrza dopływającego do pomieszczeń.

Wymuszenie obiegu

Jeśli rozwiążemy już problem dostarczenia świeżego powietrza, możemy jeszcze zmusić go do bardziej intensywnego przemieszczania się przez pomieszczenia i wydostawania przez kanały wywiewne przez zainstalowanie w nich wentylatora lub kilku wentylatorów wywiewnych.

Wentylatory instaluje się przeważnie w kuchniach (zwykle w okapach kuchennych) i łazienkach (w miejscu kratek wentylacyjnych), gdzie powstaje najwięcej zanieczyszczeń. Zazwyczaj wspomagają one naturalny ciąg kominowy wtedy, gdy stężenie zanieczyszczeń gwałtownie wzrasta.

Decydując się na zainstalowanie wentylatora trzeba jednak wiedzieć, że jest to zabronione w pomieszczeniach, w których są urządzenia spalające paliwa i pobierające do tego powietrze z tych pomieszczeń (nie dotyczy kuchenek gazowych i urządzeń z zamkniętą komorą spalania).

Powiązane artykuły

Powiązane artykuły