Jak podłaczyć dom do sieci gazowej? Budowa przyłącza gazowego

Gaz ziemny pozwala bardzo wygodnie ogrzewać dom, podgrzewać wodę i gotować. Nie jest najtańszym nośnikiem energii, ale konkurencję z prądem, gazem płynnym czy olejem opałowym wygrywa bez kłopotu. By móc z korzystać z gazu trzeba go doprowadzić na działkę, a więc wybudować przyłącze gazowe.

Wniosek o przyłączenie domu do sieci gazowej

Starania o gaz trzeba rozpocząć od złożenia wniosku o warunki przyłączenia domu do sieci gazowej w terenowym biurze obsługi spółki PGNiG. W formularzu należy podać między innymi adres inwestycji, jej rodzaj, przewidywany termin rozpoczęcia poboru gazu, cel jego wykorzystania (ogrzewanie, przygotowywanie c.w.u, gotowanie), oraz maksymalny godzinowy pobór. Do wniosku o warunki przyłączenia do sieci gazowej trzeba dołączyć oświadczenie o tytule prawnym do nieruchomości oraz mapę do celów projektowych z zaznaczonym obiektem, do którego ma być doprowadzony gaz. W ciągu 30 dni powinniśmy otrzymać warunki przyłączenia do sieci gazowej. Jeżeli w ciągu roku nie podpiszemy umowy, wniosek będzie trzeba złożyć ponownie. W warunkach będą określone koszty inwestycji ustalone na podstawie obowiązującej taryfy, ale jeżeli w założeniach do planu nie jest przewidywana rozbudowa sieci gazowej umożliwiająca podłączenie naszej posesji do sieci gazowej (a techniczne­ jest to możliwe) opłata zostanie ustalana na podstawie analizy opłacalności inwestycji.

Budowa przyłącza gazowego

Najwygodniej jest, gdy wykona ją gazownia. Trzeba w tym celu wypełnić i złożyć w (albo wysłać pocztą) wniosek o zawarcie umowy o przyłączenie domu do sieci gazowej z operatorem systemu dystrybucyjnego. Ta umowa zobowiązuje nas do rozpoczęcia pobierania gazu w oznaczonym terminie, a gazownię do wykonania projektu przyłącza gazowego, uzyskania wymaganych dokumentów i włączenia naszej instalacji do sieci gazowej. W umowie są określone między innymi: zakres robót, wysokość opłaty przyłączeniowej, termin realizacji i granica własności instalacji gazowej. Projektanta i wykonawcę przyłącza gazowego możemy też znaleźć samodzielnie, ale wtedy bierzemy na siebie wszelkie formalności, a to znacznie mniej wygodne rozwiązanie.

Powiązane artykuły

Powiązane artykuły