Jak obliczyć ILOŚĆ i CENĘ GAZU potrzebnego do ogrzewania domu kotłem gazowym? Ile gazu zużywa kocioł gazowy?

Jaką ilość gazu zużyje kocioł? Można to obliczyć, choć będą to oczywiście rozważania teoretyczne. Ale na pewno pomogą ocenić, ile trzeba wydać na ogrzewanie domu. Żeby obliczyć zużycie gazu, musisz znać wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzania domu. Sprawdź, gdzie możesz znaleźć ten wskaźnik i jak obliczyć ilość i cenę gazu (ziemnego i propan-butanu) potrzebnego do ogrzania domu.

Najłatwiej obliczyć, ile gazu potrzeba na cały sezon grzewczy, bo są opracowane metody obliczania sezonowego zapotrzebowania budynku na ciepło do jego ogrzewania. A te łatwo przeliczyć na ilość paliwa, które spala kocioł gazowy i z którego uzyskuje się ciepło do ogrzania.

Jak obliczyć zapotrzebowanie domu na ciepło?

Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło E można znaleźć w projekcie budowlanym domu. Jeśli go tam nie ma, trzeba go obliczyć - najłatwiej przy pomocy jednego z ogólnie dostępnych programów komputerowych. Nie jest to zadanie bardzo proste, więc najlepiej skorzystać z pomocy specjalisty: architekta, audytora energetycznego, projektanta instalacji grzewczych. Informacja o zapotrzebowaniu na ciepło znajduje się także w świadectwie energetycznym, które od początku 2010 roku powinno być sporządzone dla każdego nowego budynku.

W przybliżeniu zapotrzebowanie na ciepło można określić także posługując się wskaźnikiem przyjętym orientacyjnie: dla standardowo ocieplonych domów jest to 100-180 kWh/(m2·rok), dla tych o lepszym od standardowego ociepleniu 50-100 kWh/(m2·rok) i zaledwie 15 kWh/(m2·rok) dla specjalnie zaprojektowanych domów nazywanych pasywnymi.

Jak obliczyć ilość i cenę gazu potrzebnego do ogrzania domu - PRZYKŁAD

W przypadku domu o powierzchni 150 m2 ocieplonego standardowo (wskaźnik 120 kWh/(m2·rok)), zapotrzebowanie na ciepło wynosi 150 x 120 = 18 000 kWh/rok. Wartość opałowa gazu ziemnego wysokometanowego (z sieci) to około 9,6 kWh/m3, skroplonego propanu (z przydomowego zbiornika) 7,3 kWh/l. Można założyć, że sprawność instalacji grzewczej z kotłem gazowym wynosi 90%. Ilość gazu ziemnego potrzebnego do ogrzewania takiego domu wynosi wtedy:

18 000/(9,6 x 0,9) = 2083 m3,

a propanu:

18 000/(7,3 x 0,9) = 2740 l.

Przy cenie gazu ziemnego 2 zł/m3 oznacza to wydatek 4166 zł rocznie, a propanu 2,9 zł/l - 7946 zł rocznie.

Powiązane artykuły

Powiązane artykuły