Czy zbiornik olejowy musi stać w domu?

Ogrzewanie paliwami ze zbiorników – gazem płynnym lub olejem opałowym – pod względem wygody nie ustępuje ogrzewaniu gazem ziemnym (z sieci). Poza jednym – koniecznością uzupełniania paliwa w zbiorniku i wygospodarowania na niego miejsca, które spełniałoby wymagania ustanowione w przepisach.

Zbiorniki z gazem płynnym zwykle ustawia się na działce, w pobliżu wjazdu na posesję, żeby był do nich łatwy dostęp wymagany do tankowania. Zbiorniki olejowe instaluje się przeważnie w domu, w piwnicy, jeśli jest, lub w odpowiednio przygotowanym pomieszczeniu technicznym na parterze. Co jednak zrobić, kiedy nie mamy takiego pomieszczenia w pobliżu kotłowni, a obok kotła nie ma dostatecznie dużo miejsca?

Można też na działce

Zbiornik olejowy można podobnie jak gazowy zamontować na zewnątrz domu. Robi się to rzadko, ale jest to możliwe. Zwykle wtedy ustawia się go na powierzchni terenu. Jeśli zbiornik się zakopie, należy go przykryć co najmniej półmetrową warstwą ziemi. Należy też wykonać studzienkę i otwór rewizyjny, przez który będzie możliwe napełnianie i odpowietrzanie zbiornika.

Jeśli zbiornik będzie jednopłaszczowy, powinien być umieszczony w wannie wychwytującej, czyli z czterech stron, od spodu i od góry obudowany ścianami, aby w razie rozszczelnienia olej nie przedostał się do gruntu. Musi być także wyposażony w optyczną lub akustyczną sygnalizację wycieków.

Powiązane artykuły

Powiązane artykuły