Czy w garażu musi być wentylacja?

Potrzeba wentylowania pomieszczeń mieszkalnych jest dla większości osób oczywista, ale w garażu spędza się zwykle tylko chwilę, więc o konieczności jego wentylacji się nie myśli. Tymczasem zgodnie z obowiązującymi przepisami wentylacja w garażu też jest potrzebna.

W rozporządzeniu ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, zaktualizowanym 21 marca 2011 r,. znajduje się zapis wskazujący na konieczność wentylowania garaży.

Wentylacja w garażu nieogrzewanym

Garaż nieogrzewany (nadziemny, wolno stojący lub wbudowany) powinno się wentylować za pomocą otworów wentylacyjnych umieszczonych w ścianach przeciwległych, bocznych lub w drzwiach garażowych. Powierzchnia netto otworów nie może być mniejsza niż 0,04 m² na każde wydzielone przegrodami budowlanymi stanowisko postojowe.

Wentylacja w garażu ogrzewanym

Jeśli garaż jest ogrzewany, należy zastosować wentylację grawitacyjną. Oznacza to, że garaż powinien być wyposażony w kanał wentylacyjny wyprowadzony ponad dach. Efektywna wysokość przewodu wentylacyjnego (odległość od kratki wentylacyjnej do wylotu komina) nie powinna być mniejsza niż 2 m. Wentylacja powinna zapewnić półtorakrotną wymianę powietrza na godzinę.

Powiązane artykuły