Czy kominek gazowy może konkurować z tradycyjnym?

Ma zazwyczaj mniejsze wymiary niż tradycyjny, jest łatwiejszy do zamontowania, bezobsługowy i bezpieczny. Czy takie zalety wystarczą, by pokonać opalanego drewnem konkurenta?

Kominek gazowy: mniejsze wymiary

Kominek gazowy ma palenisko o mniejszej głębokości, ponieważ nie muszą się w nim zmieścić kawałki drewna czy innego paliwa stałego. Pod paleniskiem lub obok nie jest także potrzebne miejsce do przechowywania porcji opału. Do pomieszczenia z kominkiem nie trzeba wnosić opału, ani usuwać produktów spalania, czemu zwykle towarzyszy brud.

Szyba w drzwiach kominka i przewody odprowadzające spaliny nie pokrywają się sadzą, więc nie trzeba ich często czyścić.

Kominek gazowy: bezpieczne spalanie

Kominki gazowe mają zamkniętą komorę spalania. Odprowadzają spaliny i pobierają powietrze do spalania koncentrycznym przewodem powietrzno spalinowym - wewnętrzną rurą są usuwane spaliny, zewnętrzna doprowadza powietrze do paleniska. Z tego powodu, a także, dzięki zastosowaniu automatyki kontrolującej proces dopływu gazu i odprowadzania spalin są bezpieczniejsze od opalanych paliwem stałym. W razie zgaśnięcie płomienia, lub zaniku ciągu kominowego, zawór bezpieczeństwa automatycznie odcina dopływ gazu do paleniska.

W kominku gazowym nie trzeba z trudem rozpalać ognia i systematycznie dokładać drewna do paleniska. Jego pracą można sterować za pomocą urządzeń zdalnej obsługi, wkładając w to minimum wysiłku. 

Powiązane artykuły

Powiązane artykuły