Certyfikat energetyczny - czy dom jednorodzinny musi go mieć?

Certyfikat energetyczny - czy dom jednorodzinny musi go mieć?
Fot. źródło www.eswiadectwa.pl

Jeśli chcesz kupić dom, żądaj od sprzedawcy okazania certyfikatu energetycznego. Świadectwo energetyczne (zwane też certyfikatem) pomoże ci oszacować przyszłe koszty ogrzewania domu. Podpowiadamy, w jakich sytuacjach potrzebny jest taki certyfikat.

Każdy dom i mieszkanie oddawane do użytku lub wprowadzane do obrotu (sprzedawane, wynajmowane) po 1 stycznia 2009 r. powinno mieć świadectwo charakterystyki energetycznej. Nie w każdej z tych sytuacji obowiązek ten jest egzekwowany.

Gdy budujesz dom, musisz zamówić certyfikat energetyczny

Bez kopii świadectwa energetycznego budynku nadzór budowlany nie przyjmie zgłoszenia zakończenia budowy. Nie ma tu znaczenia, kiedy budowa została rozpoczęta. A jeśli nie zgłosisz zakończenia budowy, nie będziesz mógł legalnie zamieszkać w wybudowanym domu.

Gdy sprzedajesz dom, powinieneś przekazać świadectwo energetyczne nabywcy

Choć w Prawie budowlanym określono taki obowiązek, to jednak umowę sprzedaży czy wynajmu jak dotąd można zawrzeć bez certyfikatu energetycznego – pod warunkiem, że kupujący lub najemca go nie zażądają. Planowana jest jednak zmiana przepisów, tak żeby nie można było omijać obowiązku sporządzania świadectw energetycznych.

Do czego potrzebny jest certyfikat energetyczny?

Świadectwo energetyczne to dokument, w którym dokonuje się oceny charakterystyki energetycznej budynku, podając wielkość energii (wskaźnik EK) w kWh/m2/rok niezbędnej do zaspokojenia różnych potrzeb związanych z użytkowaniem tego budynku (do ogrzewania, zaopatrzenia w ciepłą wodę, wentylacji, chłodzenia). Nie dowiemy się z niego, jaki jest roczny koszt ogrzewania domu (ten zależy od tego, czy dom jest ogrzewany węglem, gazem, olejem opałowym, prądem czy może pompą ciepła), ale będziemy mieli możliwość porównania kosztów eksploatacji z tak zwanym budynkiem standardowym (spełniającym minimalne wymagania w zakresie energooszczędności) oraz z innymi budynkami, dla których też sporządzono certyfikat energetyczny.

PRZECZYTA TAKŻE:

>> Czy budowa garażu wolno stojącego wymaga pozwolenia?

Powiązane artykuły

Powiązane artykuły